archiwum wolności

Sprawozdanie z działalności Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego

W dniu 23 marca br. podczas Walnego Zebrania Członków Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego, w wyniku podjętych głosowań, został częściowo zmieniony skład Zarządu oraz  Komisji Rewizyjnej PTK.

Obecny skład Zarządu przedstawia się następująco:

prezes  –  Marek Kuchciński

wiceprezes – Janusz Czarski

członek-sekretarz – Tomasz Łacina

członek-skarbnik – Witold Wiśniewski

członek  –  Aleksander Busz.

Skład Komisji Rewizyjnej:

przewodniczący – Marek Mikrut

członek – Bogusław Zaleszczyk

członek – Bożena Ryczan.