archiwum wolności

Władze

Zarząd

Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego

  1. Marek Kuchciński – Prezes Zarządu
  2. Janusz Czarski – Wiceprezes Zarządu
  3. Tomasz Łacina – Członek Zarządu, Sekretarz
  4. Witold Wiśniewski – Członek Zarządu, Skarbnik
  5. Aleksandrer Busz – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

  1. Marek Mikrut – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  2. Bożena Ryczan – Członek Komisji Rewizyjnej
  3. Bogusław Zaleszczyk – Członek Komisji Rewizyjnej