archiwum wolności

Historia Klubu Europa Karpat

4 lutego 2022 roku, w Krasiczynie, podczas konferencji Europa Karpat, powołano Międzynarodowy Klub Europy Karpat, w skład którego wchodzą stali uczestnicy konferencji, osobistości z różnych państw i profesji, których łączy potrzeba poszukiwania najlepszej recepty na życie nasze i naszych narodów oraz potrzeba współpracy w tym niezwykłym regionie Europy Środkowej. Fenomenem Europy Karpat (to już 32. edycja!) jest zaangażowanie ludzi – pasjonatów – nie tylko polityków, ale i naukowców czy przedsiębiorców w pozytywne myślenie o naszej przyszłości. Ideą Klubu jest diagnozowanie problemów, definiowanie potrzeb oraz ich optymalna realizacja, zgodnie z zasadą vincere – vincere ad omnes.

W Przemyślu, przy Przemyskim Towarzystwie Kulturalnym został powołany jeden z oddziałów Klubu.

5 kwietnia 2022 roku odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia „Kluby Europy Karpat”, podczas którego przyjęto jednogłośnie uchwały: w sprawie uchwalenia Regulaminu Stowarzyszenia „Kluby Europy Karpat”, wyboru Zarządu Stowarzyszenia, którego prezesem została Alexandra Ochmańska, oraz powołania Rady Programowej Klubów Europy Karpat.

MISJA

Europa XXI wieku – czas triumfu demokracji i wolnorynkowej gospodarki. A jednocześnie czas rosnącej roli inżynierii społecznej, krępowania swobód jednostki, kiedy zarówno państwowe, jak i ponadnarodowe formy aktywności stają się coraz mniej dla obywatela zrozumiałe. Szeroko pojętą kulturę oraz ekonomię zdaje się dzielić coraz większy dystans od ludzkiego doświadczenia i języka. W tym świecie państwa i narody Europy Karpat wyróżniają się swoim pozytywnym stosunkiem do wartości chrześcijańskich i prawa naturalnego; przywiązaniem do przyrodzonej godności człowieka, zasad demokracji, wolności głoszenia poglądów i opinii, znaczenia partnerskiego dialogu w życiu międzynarodowym. Charakteryzuje nas przekonanie, że właśnie w warunkach globalizacji i międzynarodowej konkurencji większe szanse i możliwości otwierają się przed tymi, którzy bazują w swoich działaniach na narodowych kulturach i wspólnotach. W tych niewymiernych, ale potężnych niczym góry zasobach, będących często wręcz kluczowym czynnikiem motywującym do działania, do pójścia o krok dalej, o stopień wyżej. Na mapie pojęciowej słowo „klub” kojarzy się z miejscem, gdzie można zaspokoić głód i pragnienie; punktem spotkań; konfraternią zrzeszającą osoby patrzące w tym samym kierunku, lecz niekoniecznie podzielające te same poglądy.

Klub to także miejsce wymiany argumentów, dyskusji prowadzącej do wypracowania wspólnego stanowiska albo pomagającej w określeniu istniejących rozbieżności w celu zbudowania drogi godzącej różnice interesów.

Niemniej istotne jest to, że prawdziwe kluby dyskusyjne rządzą się znanymi od czasów starożytnych ścisłymi zasadami, jak petito principii – nie przyjmuj za przesłankę tego, co ma być dopiero udowodnione, czy ad populum – nie twierdź, że skoro teza jest powszechnie przyjęta, to musi być prawdziwa. „Przede wszystkim trzeba wiedzieć, o czym się mówi, albo cała dyskusja na nic”, zauważył już Platon – i także tą zasadą kierowały się organizowane od dwóch dziesięcioleci konferencje „Europa Karpat”,
których twórczym rozwinięciem są kluby Europy Karpat. Jeśli choć trochę prawdziwe jest twierdzenie, że kultura zachodnia ma szansę przetrwania we współczesnym świecie tylko w przypadku, kiedy odłoży na bok swoją arogancję (i jednocześnie nabierze pewności siebie), to kluby Europy Karpat są wręcz stworzone do tego, aby odgrywać rolę soli ziemi i zarazem prochu mądrości nad Wisłą, Wełtawą, Dnieprem, Dunajem i wszędzie tam, gdzie żyją ludzie mający szczęście obcować z krajobrazem, przyrodą i kulturą, których piękno trudno opisać słowami.