archiwum wolności

Ostatnia IV sesja Wydarzenia i ludzie Europy Karpat ZAPRASZAMY

Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszamy na ostatnią z czterech sesji „Wydarzenia i ludzie Europy Karpat”

Tematem czwartego spotkania będzie:

╰•★★ Dezinformacja społeczna jako narzędzie współczesnej wojny hybrydowej na przykładzie przygranicznych problemów Przemyśla i Ziemi Przemyskiej w sytuacji wojny na Ukrainie★★•╯

W sesji wezmą udział:
🔶 Marta Gromada,
kierowniczka Zespołu Monitorowania i Analiz Przestrzeni Informacyjnej Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej
oraz
🔶 Andrzej Klarkowski,

podsekretarz stanu, zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

🟧 Zapraszamy 21 października br. o godzinie 17:00 – siedziba Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego
Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, Przemyśl

Sesję dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach projektu Patriotyzm Jutra Edycja 2023 oraz
współfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Komitet do spraw Pożytku Publicznego

Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich
„Rozwój instytucjonalny i misyjny Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego”