archiwum wolności

Przemyskie Towarzystwo Kulturalne dołączyło do Międzynarodowego Klubu Europy Karpat

4 lutego 2022 roku Przemyskie Towarzystwo Kulturalne dołączyło do Międzynarodowego Klubu Europy Karpat. W Krasiczynie, podczas konferencji Europa Karpat, powołano Międzynarodowy Klub Europy Karpat, w skład którego wchodzą stali uczestnicy konferencji, osobistości z różnych państw i profesji, których łączy potrzeba poszukiwania najlepszej recepty na życie nas i naszych narodów. Potrzeba współpracy w tym niezwykłym regionie Europy Środkowej. Fenomenem Europy Karpat (to już 32. edycja!) jest zaangażowanie ludzi – pasjonatów – nie tylko polityków, ale i naukowców czy przedsiębiorców w pozytywne myślenie o naszej przyszłości. Ideą Klubu jest diagnozowanie problemów, definiowanie potrzeb oraz ich optymalna realizacja, zgodnie z zasadą vincere – vincere ad omnes.

Do Klubu należą:

Ákos Engelmayer, Andrzej Adamczyk, Andrzej Paniw, Andrzej Zybertowicz, Anna Pragłowska, Bogdan Rzońca, Bogusław Sonik, Csaba G. Kiss, Dawid Lasek, Igor Cependa, Jan Draus, Ján Hudacký, Jan Malicki, Jerzy Kwieciński, Krzysztof Szczerski, Maciej Szymanowski, Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Marek Kuchciński, Marián Šuplata, Markijan Malsky, Mykola Kniazhytski, Piotr Babinetz, Piotr Pilch, Ryszard Terlecki, Stefan Purici, Waldemar Wiglusz, Władysław Ortyl, Włodzimierz Bernacki, Zygmunt Berdychowski

.