archiwum wolności

Wybitni ludzie Kościoła – Kalwaria Pacławska

30  lipca 2022 r. w Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej

miało miejsce kolejne spotkanie z cykluWydarzenia i ludzie XIX i XX wieku – Przemyśl, Ziemia Przemyska i Podkarpacie w Europie Karpat”, tym razem poświęcone wybitnym ludziom Kościoła m.in. Arcybiskupowi Ignacemu Tokarczukowi, Słudze Bożemu Jánosowi Esterházy i Słudze Bożemu o. Wenantemu Katarzyńcowi.

Spotkanie otworzył i prowadził Marek Kuchciński Prezes Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego, zaś prelekcje wygłosili znakomici goście: prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki, dr Imre Molnár (Węgry), dr Jan Musiał oraz ojciec gwardian Krzysztof Hura.

Wydarzenie w Kalwarii Pacławskiej cieszyło się dużym zainteresowaniem osób w różnym wieku i z różnych stron naszego regionu.

Podczas przerwy między prelekcjami uczestnicy spotkania mieli okazję posilić się znakomitymi wiktuałami przygotowanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich z Fredropola.

Po spotkaniu została odprawiona  się Msza Święta pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Adama Szala, zaś na zakończenie dla osób chętnych zorganizowano zwiedzanie Sanktuarium.

Przypominamy, że cykliczne spotkania naszego Towarzystwa odbywają się dzięki dofinansowaniu z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach konkursu „Mecenat Kulturalny”.

Nasze działania wspiera także ORLEN OIL.

Zapraszamy na kolejne wydarzenia!