archiwum wolności

Odznaczenia „Gloria Artis” dla twórców i ludzi kultury, w tym dla działaczy Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego

W drugim dniu międzynarodowej konferencji Europa Karpat w Krasiczynie, zostali wyróżnieni twórcy i animatorzy kultury z woj. podkarpackiego, wśród odznaczonych byli również członkowie Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego, współtwórcy środowiska kultury niezależnej z lat 80.: „Strychu Kulturalnego”, „Spojrzeń Przemyskich” i wystaw „Człowiek – Bóg – Świat”.Gloria Artis to nagroda zasłużonych dla kultury polskiej nie tylko dla twórców, ale też tych, co ją rozpowszechniają.


Srebrny medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” z rąk wiceministra Jarosława Sellina
odebrał Narcyz Piórecki, który koordynował i prowadził projekty edukacyjne i artystyczne, w tym m.in. Festiwal Ogrodów w Arboretum w Bolestraszycach.

Brązowym medalem zostało uhonorowanych 12 osób:
Janusz Cywicki – od ponad 40 lat związany z Galerią Sztuki Współczesnej w Przemyślu. Jego aktywną działalność twórczą i naukową odzwierciedlają liczne wystawy oraz
wydarzenia artystyczne o zasięgu międzynarodowym – przede wszystkim Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat – Srebrny Czworokąt.
Jan Ferenc – kurator międzynarodowych plenerów malarskich w Słonnem, pomysłodawca i organizator Międzynarodowego Forum Artystycznego „Na papierze bez granic” w Lublinie oraz Międzynarodowego Triennale Rysunku Współczesnego w Nałęczowie. Wziął udział w ponad 270 wystawach zbiorowych, zarówno krajowych, jak
i międzynarodowych.
Marek Mikrut – autor ponad 120 okładek książkowych i 250 plakatów oraz założyciel
Towarzystwa Sztuk Pięknych w Przemyślu.
Grażyna Niezgoda – artystka fotografik z imponującym dorobkiem artystycznym,
laureatka wielu nagród i wyróżnień. Jest również rzeczoznawcą Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z zakresu sztuki oraz animatorką kultury.
Helena Wodnicka – artystka uprawiająca twórczość w zakresie malarstwa, rysunku,
pastelu. Absolwentka krakowskiej ASP, pedagog Liceum Plastycznego w Jarosławiu.
Wielokrotnie nagradzana za swoje prace, w dorobku ma liczne wystawy indywidualne i zbiorowe.
Monika Brewczak – animatorka kultury w powiecie sanockim i województwie podkarpackim, muzyk, kompozytorka. Założycielka zespołu wokalnego Soul, w którym
pełni funkcję dyrygenta i prezesa, a także opiekunka chóru mieszanego Sonores.
Janusz Czarski – dyrektor Centrum Kulturalnego w Przemyślu, zaangażowany
w odkrywanie, kultywowanie i promowanie kultury kresowej na Podkarpaciu.
Janusz Polaczek – historyk upowszechniający wiedzę o bohaterach narodowych,
w szczególności o Tadeuszu Kościuszce i księciu Józefie Poniatowskim. W obszarze
jego zainteresowań pozostaje również tematyka kresowa, polsko-francuskie braterstwo broni i związki artystyczne tych narodów.
Barbara Torba – nauczycielka i artystka, przez wiele lat związana z Młodzieżowym
Domem Kultury w Przemyślu. Swoje życie poświęciła pracy z uzdolnioną artystycznie
(zarówno plastycznie, jak i aktorsko) młodzieżą.
Jan Musiał – dziennikarz, autor książek i wydawca, organizator wydarzeń kulturalnych oraz wykładowca języka polskiego w seminariach w Przemyślu i we Lwowie. Pełnił funkcję redaktora m.in. gazety strajkowej „Trwamy”, miesięcznika „Z Dołu” czy wydawnictw „Busola” i „Strych Kulturalny”. Był też publicystą roczników „Dialog Kultur” i „Studia Leopoliensia”.
Marek Zazula – nauczyciel gry na wiolonczeli prowadzący zespoły kameralne
w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu.
Organizator, kierownik artystyczny, dyrygent i wiolonczelista orkiestry kameralnej
i chóru madrygalistów Capella Premisliensis. Ceniony społecznik i animator kultury.
Ksiądz Marek Wojnarowski – dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu,
od 2007 roku pełni funkcję konserwatora diecezjalnego i w ramach tej pracy obejmuje
troską zabytki archidiecezji

Odznaczenia otrzymali także: Zofia Bator – współzałożycielka i prezes Towarzystwa Miłośników Sztuki Sakralnej w Przemyślu, Andrzej Cieszyński – artysta, którego
wielowątkowa twórczość obejmuje interesujące kompozycje figuratywne, portrety oraz
prace rysunkowe, oraz Waldemar Wiglusz, działacz Solidarności, po stanie wojennym
związany z niezależną kulturą, kolportażem prasy podziemnej oraz duszpasterstwem
ludzi pracy w Przemyślu.

W gronie wyróżnionych znaleźli się także muzealnicy – emerytowani i obecni pracownicy Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, których codzienna i żmudna praca,
a także pozazawodowe zaangażowanie przekładają się na promocję kultury i wzmacnianie tożsamości narodowej.
Honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymali: Iwona Bobko,
Małgorzata Dziura, Jan Jarosz, Karol Kicman, Katarzyna Trojanowska i Maria Wołk.
Odznaką „Za opiekę nad zabytkami” nagrodzono Brygidę Busz. Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymali zaś Andrzej Koperski i Dorota Zahel.