archiwum wolności

Województwo Podkarpackie wspiera działalność PTK!

Województwo Podkarpackie z siedzibą w Rzeszowie podpisało z Przemyskim Towarzystwem Kulturalnym umowę o wsparcie zadania publicznego w ramach projektu „Mecenat Kulturalny”. Projekt zakłada realizację cyklu 7 sesji popularnonaukowych pod wspólnym tytułem:

Wydarzenia i ludzie XIX i XX wieku – Przemyśl, Ziemia Przemyska i Podkarpacie w Europie Karpat, które będą odbywać się w okresie maj – listopad 2022 r.

Dziękujemy bardzo za udzielone wsparcie!