archiwum wolności

Wizyta studyjna na Węgrzech w Lakitelek

Pod koniec listopada kadra oraz słuchacze Uniwersytetu Ludowego Europy Karpat, członkowie i sympatycy Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego udali się z wizytą studyjną do Uniwersytetu Ludowego w Lakitelek (Węgry)

Wizyta studyjna była doskonałą okazją do zapoznania się z bogatym doświadczeniem w zakresie tworzenia i funkcjonowania Uniwersytetu w Lakitelek, inspiracją do poszukiwania nowych, ale i korzystania ze sprawdzonych wzorców i praktyk.

Nawiązano nowe kontakty i omówiono obszary współpracy. Uczestnicy z dużym uznaniem i entuzjazmem odnieśli się do tego co mieli okazję poznać i zaobserwować podczas wizyty oraz zgodnie uznali, że wyjazd dał im dużą porcję nowej wiedzy i doświadczeń, co na pewno przełoży się na skuteczność podejmowanych działań na rzecz funkcjonowania Uniwersytetu Ludowego Europy Karpat i aktywizacji społecznej w naszym regionie.

————————-

Zadanie dofinansowane ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA ROZWOJU UNIWERSYTETÓW LUDOWYCH na lata 2020-2030.Komitet do spraw Pożytku Publicznego#PWRUL