archiwum wolności

Uniwersytet Ludowy Europy Karpat

W końcu lipca br. przy Przemyskim Towarzystwie Kulturalnym został uruchomiony Uniwersytet Ludowy Europy Karpat (ULEK) jako projekt, który dostał dofinansowanie od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA ROZWOJU UNIWERSYTETÓW LUDOWYCH na lata 2020-2030.

Funkcjonowanie Uniwersytetu Ludowego Europy Karpat będzie się opierać na grundtvigiańskiej koncepcji edukacji, skupiając wokół siebie osoby i instytucje, w tym już współpracujące z Przemyskim Towarzystwem Kulturalnym. Stowarzyszenie realizując zadanie jakim jest Uniwersytet Ludowy Europy Karpat nastawione jest także na pozyskiwanie i nawiązywanie nowych kontaktów poprzez planowanie i wdrażanie nowej oferty programowej.

Bogaty program edukacyjny skierowany jest do lokalnej społeczności, zaś jego celem jest popularyzacja wiedzy na temat dziedzictwa historyczno-kulturowego w regionie Karpat. W ofercie ULEK znajdują się m.in. kursy: teatralny, rękodzieła artystycznego, fotograficzny oraz kulinarny; wyjazdy studyjne, warsztaty zielarskie, uczestnictwo w konferencjach i inne.

We współczesnym świecie i w społeczeństwie opartym na wiedzy, bardzo ważne jest ciągłe podnoszenie posiadanych kwalifikacji i umiejętności oraz nabywanie nowych.

Idea uczenia się przez całe życie zakłada, że ludzie rozwijają swoje kwalifikacje i umiejętności nawet po zakończeniu formalnej edukacji.

Uniwersytety ludowe są elastyczną formą edukacyjną, która doskonale dostosowuje się do potrzeb konkretnych środowisk i stwarza uczestnikom możliwość zdobycia umiejętności i kompetencji, jakich nie mogą zaoferować formalne placówki edukacji.

Uniwersytety ludowe pełnią lokalnie bardzo ważną funkcję, ponieważ rozwijają świadomość edukacyjną i obywatelską członków społeczności lokalnych oraz tworzą relacje między ludźmi.