archiwum wolności

Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia „Kluby Europy Karpat”

5 kwietnia 2022 roku odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia „Kluby Europy Karpat”, podczas którego przyjęto jednogłośnie uchwały: w sprawie uchwalenia Regulaminu Stowarzyszenia „Kluby Europy Karpat”, wyboru Zarządu Stowarzyszenia, którego prezesem została Alexandra Ochmańska, oraz powołania Rady Programowej Klubów Europy Karpat.