archiwum wolności

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kniażyc – spotkanie Klubu Dyskusyjnego PTK

5 grudnia o godzinie 17:30 w siedzibie Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego odbyło się spotkanie w ramach klubu dyskusyjnego PTK. W spotkaniu udział wzięli: Pan Józef Kożuch przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kniażyc oraz Pan Bogusław Buliński z firmy ZBK Arkady z Jarosławia.

Pan Józef Kożuch przedstawił prezentację związaną z działalnością stowarzyszenia na przestrzeni ostatnich lat. Do najważniejszych osiągnięć zaliczyć należy m.in. prowadzenie szkoły i przedszkola przez stowarzyszenie, budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz organizację wycieczek i rajdów m.in. w okolicach miejscowości. Stowarzyszenie należy do lokalnej grupy działania LGD Ziemia Przemyska.

Także dzięki działaniu i staraniom m.in. Państwa Kożuchów udało się w pewnym sensie ocalić zabytkowy kościółek drewniany w miejscowości Kniażyce pochodzący z. lat 20 XX w.

O remoncie i pracach konserwatorskich przy tym obiekcie, które rozpoczęły się ponad 10 lat temu opowiadał drugi zaproszony gość Pan Bogusław Buliński z firmy konserwatorskiej Arkady. Firma ta prowadzi prace przy tym obiekcie od samego początku. Dzięki corocznym dotacjom z urzędu konserwatora zabytków widoczne są efekty pracy. W chwili obecnej zakończono prace przy zewnętrznej bryle oraz oknach. Należy zwrócić uwagę na piękny styl zakopiański tego obiektu, ciekawą posadzkę oraz  pozostałości wyposażenia.

Następny etap prac to remont ścian wraz z malowaniem. Obiekt z pozoru nie wyglądał na bardzo zaniedbany ale po rozpoczęciu prac przede wszystkim należało zająć się jego problematyką konstrukcyjną, wymianą zniszczony i zużytych elementów drewnianych i dachem.

Po zakończonych dwóch prezentacjach rozpoczęła się dyskusja i rozmowy na temat historii miejscowości i rodzinie Pawlikowskich. Na zakończenie wszyscy obecni zadeklarowali chęć przyjazdu do miejscowości Kniażyce i poznanie na miejscu historii tego obiekt, a także innych, okolicznych.

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Komitet do spraw Pożytku Publicznego
Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich #PROO
„Rozwój instytucjonalny i misyjny Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego”