archiwum wolności

Sesja III „Wydarzenia i ludzie Europy Karpat”

Uprzejmie zapraszamy na sesję trzecią z cyklu „Wydarzenia i ludzie Europy Karpat”

Tematem październikowego spotkania będzie:

╰•★★ Zrównoważony rozwój Polski i Europy Karpat z przykładem Przemyśla i innych miast karpackich jako lokalnych ośrodków wzrostu na tle podobnych rejonów Europy Środkowej ★★•╯

W sesji wezmą udział:

🟣 sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak,
🟣 prof. dr hab. Jan Draus, UR,
🟣 prof. dr hab. Jan Pomorski, UMCS,
🟣 dr hab. Maciej Szymanowski, IWPW,
🟣 prof. dr hab. Przemysław Śleszyński, IGIPZ PAN

🔷 🟣 🔷 🟣 🔷 Zapraszamy 7 października br. o godzinie 17:00
– siedziba Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego
Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, Przemyśl

Sesję dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach projektu Patriotyzm Jutra Edycja 2023 oraz
współfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Komitet do spraw Pożytku Publicznego

PROO w ramach projektu „Rozwój instytucjonalny i misyjny Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego”