archiwum wolności

Ku pamięci i pod refleksję. Przypomnienie działalności Towarzystwa z lat 90.

W latach 90. Przemyskie Towarzystwo Kulturalne podejmowało szereg istotnych inicjatyw na  rzecz utrzymania warunków rozwoju Przemyśla i Ziemi Przemyskiej w związku z planowaną reformą administracyjną Polski, między innymi opracowano koncepcję dla miast tracących status wojewódzki, w tym konkretne propozycje dla Przemyśla, które były sformułowane w stanowiskach Rady Miejskiej i pismach do premiera i innych. Wtedy również, został powołany Instytutu Polityki Regionalnej, który stawił sobie za główny cel pracę na rzecz społeczności lokalnych w zakresie spraw publicznych, wiążących się z programowaniem i stymulowaniem rozwoju regionalnego.  IPR uczestniczył w instytucjonalnej i świadomościowej budowie demokracji lokalnej.

Załączamy kilka dokumentów przypominających te działania.