archiwum wolności

Wybory 1989 i promocja publikacji „Archiwum wolności”

4 czerwca bieżącego roku przypada kolejna, już 34. rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce, które przyniosły zwycięstwo opozycji antykomunistycznej i otworzyły drogę do systemu politycznego, opartego na partycypacji obywateli we władzy. Wówczas w sposób demokratyczny wybieraliśmy 33% składu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolny Senat. W naszym ówczesnym województwie przemyskim wszyscy czterej kandydaci Komitetu Obywatelskiego „ Solidarność ” zostali wybrani do parlamentu: Tadeusz Ulma i Jan Musiał do Senatu, a Tadeusz Trelka i Janusz Onyszkiewicz do Sejmu. Ich wynik to ponad 80% wszystkich głosów.

Z tej okazji w siedzibie Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego – historycznej siedzibie Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Przemyślu miało miejsce uroczyste spotkanie z uczestnikami tamtych wydarzeń.

W ramach tego wydarzenia zostało zaprezentowane pierwsze wydanie książki „Archiwum Wolności”, tj. wersji papierowej portalu internetowego utworzonego w ubiegłym roku przez Przemyskie Towarzystwo Kulturalne.

Jest to wyjątkowe opracowanie, zawierające nie tylko wspomnienia ludzi, ale także dokumenty z tamtych lat o wydarzeniach w Polsce południowo-wschodniej, które pozwolą lepiej zrozumieć i docenić znaczenie tamtych wyborów dla naszej historii i demokracji.

Niech ta publikacja stanie się cenną lekcją patriotyzmu dla nas i dla przyszłych pokoleń.

Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu przekazanemu przez Fundację Polskiej Grupy Energetycznej.

Serdecznie dziękujemy!

Zapraszamy od obejrzenia fotogalerii.