archiwum wolności

P R E Z E N T A C J A: Świat w obiektywie aparatu

P R E Z E N T A C J A ___________________________________________• Świat w obiektywie aparatu.

O swojej pasji opowiada Damian Pękalski •_________________________________ OTWARTE SPOTKANIE

W dniu 17.01.2023 r. o godzinie 16:30 w Przemyskim Towarzystwie Kulturalnym odbyła się prezentacja twórczości fotograficznej Pana Damiana Pękalskiego.Wybraliśmy się razem z autorem zdjęć w podróż na pograniczu abstrakcji, krajobrazu, portretu i reportażu. Zobaczyliśmy punkt widzenia osoby wrażliwej na piękno natury, człowieka, a także dotknęliśmy stanu pustki i osamotnienia.

Spotkanie dzięki Państwa licznej obecności odbyło się w bardzo sympatycznej atmosferze. Dziękujemy za przybycie wszystkich zainteresowanych osób!

Zapraszamy Państwa do obserwowania naszego profilu i uczestniczenia w kolejnych spotkaniach z cyklu „W kręgu zainteresowań”.

Kolejne planujemy na początek lutego br.