archiwum wolności

O dziedzictwie kulturowo przyrodniczym w Karpatach – Cisowa 3 lipca 2022 r.

W dniu 3 lipca 2022 r. odbyło się drugie z siedmiu zaplanowanych spotkań Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego, w ramach cyklu sesji popularnonaukowych pod wspólnym tytułem: Wydarzenia i ludzie XIX i XX wieku – Przemyśl, Ziemia Przemyska i Podkarpacie w Europie Karpat.

Przypominamy, że pierwsza sesja z tego cyklu odbyła się 13 maja br., wspólnie z XXXIII konferencją Europa Karpat w Krasiczynie, gdzie dyskutowano różnorodności Karpat i cywilizacyjnych wędrówkach poprzez karpackie kraje.

Tym razem, spotkanie o charakterze plenerowo-piknikowym, na wolnym powietrzu, zostało zorganizowane w Cisowej koło Przemyśla – filii Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach, ostoi ciszy i piękna natury. Arboretum w Cisowej znajduje się w gminie Krasiczyn, około 20 km. od Przemyśla
i zajmuje powierzchnię ponad 200 ha!

Przy pięknej, sprzyjającej pogodzie, spotkanie otworzyli Prezes Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego Marek Kuchciński i Dyrektor Zakładu Fizjografii i Arboretum w Bolestraszycach, profesor Narcyz Piórecki, wprowadzając uczestników w przewodni temat spotkania tj. dziedzictwo kulturowo przyrodnicze Karpat.

Jako pierwszy, prelekcję pt. Obrazy Karpat w twórczości wybitnych postaci: Św. Jana Pawła II, Kazimierza Wierzyńskiego i Stanisława Vincenza wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Dybciak. Pan Profesor przybliżył zgromadzonym sylwetki tych wybitnych postaci, ich twórczość, związki z Karpatami i wpływ, jaki miały ich karpackie korzenie na dalsze życie, działalność i twórczość.

O dziedzictwie kulturowo-przyrodniczym, na przykładzie dorobku m.in. Jana Gwalberta Pawlikowskiego i Jerzego Pióreckiego opowiedział profesor Narcyz Piórecki. Dyrektor Arboretum przybliżył również historię powstania Arboretum w Bolestraszycach i Cisowej, znamienitych przykładów ochrony dziedzictwa kulturowo przyrodniczego.

O zasługach i działalności Jana Gwalberta Pawlikowskiego, jednego z pionierów ochrony przyrody i profesora Jerzego Pióreckiego, twórcy Arboretum, opowiadał również Prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk Waldemar Wiglusz. Wystąpienia prelegentów były urozmaicone ciekawymi prezentacjami zdjęciowymi archiwalnymi i współczesnymi.

Spotkanie w Cisowej zostało uświetnione przez wizytę i wystąpienie Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. Pan Minister mówił o aktualnej polityce oświatowej w kontekście dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej Polskiej, o znaczeniu nauczania historii najnowszej w ramach przedmiotu historia i teraźniejszość. Szef resortu edukacji i nauki podkreślił wagę wspomagania przez szkołę wychowawczej roli rodziny, działania na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej oraz wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy oraz wychowania do wrażliwości na prawdę i dobro. Wystąpienie Pana Ministra spotkało się z dużą aprobatą zgromadzonej publiczności.

Kolejnym, a zarazem ostatnim znamienitym gościem niedzielnego wydarzenia w Cisowej był Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sławomir Mazurek. Pan Prezes nawiązał do tematyki spotkania, podkreślił znaczenie i wagę ochrony pięknych terenów Podkarpacia, a także wspomniał o funduszach i programach ochrony środowiska realizowanych na Podkarpaciu.

Wydarzenie w Cisowej cieszyło się dużym zainteresowaniem o czym świadczy bogata frekwencja publiczności od najmłodszych po seniorów.

Wszyscy uczestnicy spotkania mieli okazję posilić się znakomitymi wiktuałami przygotowanymi przez dwa Koła Gospodyń Wiejskich z Krasiczyna oraz z Żurawicy.

Przypominamy, że cykliczne spotkania naszego Towarzystwa odbywają się dzięki dofinansowaniu z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach konkursu „Mecenat Kulturalny”.

Nasze działania wspiera także ORLEN OIL.

Zapraszamy na kolejne wydarzenia!

/https://rzeszow.tvp.pl/61106861/reaktywacja-przemyskiego-towarzytwa-kulturalnego-filia-arboretum-w-cisowej