archiwum wolności

Nowa publikacja z serii Biblioteka PTK

Z satysfakcją informujemy, że ukazała się drukiem kolejna publikacja książkowa z serii Biblioteka Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego „Strych Kulturalny. Środowisko kultury niezależnej w Przemyślu 1983-1997” –  jako tom III niniejszej serii.

Publikacja dokumentuje działalność lokalnego środowiska kultury niezależnej, zaangażowanej w działania wolnościowe w latach PRL-u, przybliża odbiorcom ówczesne okoliczności, upamiętnia twórców, artystów i działaczy kultury niezależnej.

Strych Kulturalny. Środowisko kultury niezależnej w Przemyślu 1983-1997” ukazał się dzięki wsparciu finansowemu naszych darczyńców:

Fundacji PGE https://fundacjapge.pl/

ORLEN OIL https://www.orlenoil.pl/PL/Strony/default.aspx

Fundacji ARP https://fundacja.arp.pl/

Darczyńcom składamy serdeczne podziękowania, a Państwa już teraz zapraszamy na uroczystą promocję, o której terminie poinformujemy niebawem.

.