archiwum wolności

NA POLSKICH POLACH PRZY OBOZOWYM OGNISKU

W drugiej połowie października br. ukazał się drukiem tomik poezji Gézy Gyóni Na polskich polach. Przy obozowym ognisku w przekładzie wybitnego tłumacza węgierskiej poezji, prof. Jerzego Snopka