archiwum wolności

Spotkanie z ministrem Piotrem Glińskim

2 marca 2023 roku Przemyskie Towarzystwo Kulturalne gościło wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego,

który przebywał z wizytą w Przemyślu przy okazji inauguracji ogólnopolskiej trasy projektu edukacyjnego „Iskry Niepodległej” oraz otwarcia Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu po zakończonym projekcie termomodernizacji.


W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie w Przemyskim Towarzystwie Kulturalnym z udziałem wicepremiera oraz szefa Kancelarii Premiera Marka Kuchcińskiego, dyrektora Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków Michała Laszczkowskiego, Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Beaty Kot, samorządowców i środowisk kultury.  Podczas wydarzenia zaprezentowano działania MKiDN w obszarze ochrony i rewitalizacji zabytków, w tym założenia dotyczące planu powołania Agencji Rewitalizacji Dziedzictwa.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego przypomniał, że w 2022 r. budżet programu „Ochrona zabytków” osiągnął rekordową kwotę 220 mln zł. Wskazał również na ogłoszony pod koniec ubiegłego roku Rządowy Program Odbudowy Zabytków, w ramach którego z budżetu państwa na odbudowę zabytków zostanie przeznaczone 3 mld zł.

Wicepremier zaznaczył, że Agencja będzie wspierać rewitalizację zabytków dużej skali, a więc także zabytkowych miast, takich jak Przemyśl, Łódź, Bytom czy Wałbrzych, które wymagają wsparcia z budżetu centralnego.

Dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków dr Michał Laszczkowski podkreślił, że samorządy i prywatni właściciele są zainteresowani tym, żeby należące do nich zabytkowe obiekty zyskiwały na atrakcyjności, ale skala takich przedsięwzięć często przerasta ich możliwości. Często przeszkodą są również skomplikowane kwestie własnościowe.

Głównym zadaniem Agencji Rewitalizacji Dziedzictwa ma być prowadzenie prac konserwatorskich w niszczejących zabytkach i nadawanie im funkcji użytkowej. Agencja zajmie się przede wszystkim rewitalizacją zabytkowych miast, renowacją cennych obiektów historycznych, a tym samym przywracaniem walorów krajobrazu kulturowego. Będzie prowadzić projekty zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z właścicielami budynków.

Kwestie ochrony zabytków z perspektywy Podkarpacia przedstawiła Pani Beata Kot, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu. Pani konserwator mówiła o bogactwie zabytków Przemyśla, realizacjach konserwatorskich oraz potrzebach związanych z dalszą ochroną zabytków w mieście i finansowaniem prac remontowo-konserwatorskich.

Uczestnicy spotkania zwracali się z pytaniami do gości, dzielili się doświadczeniami i problemami, zwracali się o poradę, a także wyrażali podziękowania pod adresem wicepremiera za udzielone wsparcie przy ratowaniu zabytków, wśród których jest także wiele obiektów sakralnych.

Wicepremier Piotr Gliński, gość specjalny TVP3- wywiad w Przemyskim Towarzystwie Kulturalnym

https://rzeszow.tvp.pl/67683913/piotr-glinski-wicepremier-minister-kultury-i-dziedzictwa-narodowego