archiwum wolności

Przemyskie Towarzystwo Kulturalne zaprasza na cykl sesji popularnonaukowych

Przemyskie Towarzystwo Kulturalne zaprasza na cykl 7 sesji popularnonaukowych pod wspólnym tytułem:

Wydarzenia i ludzie XIX i XX wieku – Przemyśl, Ziemia Przemyska i Podkarpacie w Europie Karpat

które będą odbywać się w okresie maj – listopad 2022 r. w ramach projektu „Mecenat Kulturalny”, dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego.