archiwum wolności

Kamienica przy Wybrzeżu Piłsudskiego 1 – sprawozdanie