archiwum wolności

Inauguracja Uniwersytetu Ludowego Europy Karpat

W dniu 14.10.2023 r.  odbyło się spotkanie inauguracyjne Uniwersytetu Ludowego Europy Karpat.

Uniwersytet Ludowy Europy Karpat został uruchomiony przez Przemyskie Towarzystwo Kulturalne jako projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030.

W spotkaniu uczestniczył szef Kancelarii Premiera, minister Marek Kuchciński, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na potrzebę wzmocnienia relacji międzypokoleniowych i płynące z nich korzyści.

Wykład  inauguracyjny pod tytułem „Uniwersytety Ludowe  – pomiędzy tradycją a nowoczesnością edukacji dorosłych” wygłosił Andrzej Wyczawski Członek Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego i Zespołu projektowego Uniwersytetu Ludowego Europy Karpat.

Kierownik Zespołu projektowego Uniwersytetu Europy Karpat Krystyna Wróblewska wraz z Koordynatorem Zespołu Natalią Atamas-Paniw dokonały prezentacji projektu obejmującego, także konkretne działania na 2023 r.

Relacją z pobytu na 36. Międzynarodowej Konferencji Europa Karpat w Karpaczu oraz wnioskami i refleksjami z seminarium naukowego dotyczącego uniwersytetów ludowych podzielili się z uczestnikami spotkania członkowie Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego, Rady Programowej i Zespołu projektowego Uniwersytetu Ludowego Europy Karpat – Bożena Ryczan, Aleksander Busz, Waldemar Wiglusz i Barbara Kiełt. Także Waldemar Wiglusz zaprezentował interesujący historyczny zarys pt. Wiejskie Uniwersytety Ludowe w regionie przemyskim.

O dokonaniach i projekcie „Szkoła dla życia czyli Uniwersytet Ludowy w Kuźminie” opowiadali zaproszeni na inaugurację Wójt Gminy Bircza Grzegorz Gągola oraz Prezes Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Kuźminie Elżbieta Kunik z córką Klaudią Kunik.

Najbliższym wydarzeniem organizowanym przez ULEK będą warsztaty z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego pt. Cenne dzieła architektury wokół nas, które odbędą się 30 października br. w siedzibie naszego stowarzyszenia.

Przedsięwzięcie jest częścią zadania publicznego pt. Uniwersytet Ludowy Europy Karpat. Dofinansowane jest ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w ramach RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA ROZWOJU UNIWERSYTETÓW LUDOWYCH na lata 2020-2030 Komitet do spraw Pożytku Publicznego #PWRUL

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji!