archiwum wolności

Fundacja PGE

Z przyjemnością informujemy, że w maju 2023 r. Przemyskie Towarzystwo Kulturalne uzyskało wsparcie finansowe Fundacji Polskiej Grupy Energetycznej na realizację projektu, którego celem projektu jest upamiętnienie i podtrzymanie tradycji opozycji demokratycznej Ziemi Przemyskiej z drugiej połowy XX wieku – poprzez wydanie dwóch publikacji książkowych „Archiwum wolności” oraz reprintu „Strychu kulturalnego”. Obie publikacje będą dokumentować lokalną tradycję opozycji demokratycznej, jako cenne źródło wartości, wzorców postaw patriotycznych, a także posłużą upowszechnianiu wiedzy o historii i dziedzictwie patriotycznym Ziemi Przemyskiej w drugiej połowie XX wieku.

Fundacji Polskiej Grupy Energetycznej składamy serdeczne podziękowania za wspieranie i finansowanie naszej inicjatywy!

https://fundacjapge.pl/