archiwum wolności

Zrównoważony rozwój Polski i Europy Karpat z przykładem Przemyśla…

7 października br. odbyła się przedostatnia – trzecia sesja z cyklu „Wydarzenia i ludzie Europy Karpat” zatytułowana

Zrównoważony rozwój Polski i Europy Karpat z przykładem Przemyśla i innych miast karpackich jako lokalnych ośrodków wzrostu na tle podobnych rejonów Europy Środkowej

Naszymi gośćmi byli:

🟣 sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak,
🟣 prof. dr hab. Jan Draus, UR,
🟣 prof. dr hab. Jan Pomorski, UMCS,
🟣 dr hab. Maciej Szymanowski, IWPW,
🟣 prof. dr hab. Przemysław Śleszyński, IGIPZ PAN

Sesję dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach projektu Patriotyzm Jutra Edycja 2023 oraz
współfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Komitet do spraw Pożytku Publicznego

„Rozwój instytucjonalny i misyjny Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego” w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji!

Materiały dostępne na licencji CC BY SA.