archiwum wolności

3 lipca 2022 Cisowa – Zapraszamy!

Przemyskie Towarzystwo Kulturalne zaprasza na II sesję popularnonaukową pod wspólnym tytułem:

Wydarzenia i ludzie XIX i XX wieku – Przemyśl, Ziemia Przemyska i Podkarpacie w Europie Karpat

Cały cykl sesji w okresie maj – listopad 2022 odbywa się w ramach projektu „Mecenat Kulturalny” i został dofinansowany budżetu z Województwa Podkarpackiego.

Nasze działania wspiera i sponsoruje ORLEN OIL.

Osoby chętne do wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o potwierdzanie uczestnictwa drogę e-mailową do 27 czerwca br.: [email protected]

link do mapy dojazdowej do Cisowej 
https://maps.app.goo.gl/1qhjXCuYJFh7Lhgy9