archiwum wolności

Spotkanie w nowym lokalu PTK

30. października br. spotkaliśmy się w nowym lokalu Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego – przy Wybrzeżu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Przemyślu, by podsumować dotychczasową działalność, nakreślić plany na przyszłość i wybrać nowego prezesa, którym został dr Jan Musiał.

Początki PTK sięgają lat 80. i działalności niezależnego środowiska utworzonego podczas Dni Kultury Chrześcijańskiej, skupiającego ludzi kultury, nauki i polityki. Tematyka ówczesnych dyskusji wykraczała daleko poza sprawy przyziemne, zahaczając o filozofię, sztukę, religię czy wielką politykę. W ciągu blisko 20 lat Towarzystwo rozwijało działalność głównie poprzez organizację wystaw, koncertów, konferencji krajowych i międzynarodowych, wykładów, spotkań autorskich i dyskusji z wybitnymi osobowościami z Polski i zagranicy. Zarówno wtedy, jak i teraz wspieramy kulturę, naukę, międzynarodową współpracę, rozwój regionu, turystykę, promujemy lokalne specjały, bogactwo przyrody i jej ochronę. Za nami pięć wspaniałych konferencji m.in. o różnorodności biologicznej i kulturowej Karpat, ziołolecznictwie, wybitnych ludziach Kościoła, geologicznych skarbach, a przed nami kolejne konferencje, działania z Euroregionem Karpackim w ramach współpracy transgranicznej, międzynarodowymi Klubami Europy Karpat oraz tworzenie portalu internetowego, będącego swego rodzaju pamiętnikiem ludzi walczących o wolność z komunistycznym reżimem.

Serdecznie Państwa zapraszamy do odwiedzin lokalu, do rozmów, do dzielenia się pomysłami na konferencje, publikacje, na wzbogacenie naszego wspaniałego regionu.

Nasze spotkanie w lokalu mogło odbyć się dzięki Fundacji PKO Banku Polskiego https://www.fundacjapkobp.pl/, która przekazała na rzecz Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego darowiznę na dofinansowanie działalności w tym na remont i przystosowanie siedziby PTK do aktualnych potrzeb oraz doposażenie w niezbędny sprzęt. Dziękujemy!