archiwum wolności

Realizujemy Program „Patriotyzm Jutra” Edycja 2022!

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 2 sierpnia 2022 r. Przemyskie Towarzystwo Kulturalne podpisało umowę z Muzeum Historii Polski w Warszawie dotyczącą dofinansowania zadania w ramach programu „Patriotyzm Jutra” Edycja 2022.

Zadanie realizowane przez PTK zakłada utworzenie portalu internetowego Ziemia Przemyska i region 1967-1997 – działalność opozycyjna i inicjatywy obywatelskie upamiętniającego  i popularyzującego  wiedzę na temat działalności niezależnej od lat 70. w Polsce południowo-wschodniej oraz niezależnego środowiska, działającego w Przemyślu w 80. i 90. latach w ramach takich inicjatyw jak Dni Kultury Chrześcijańskiej, duszpasterstwa ludzi pracy i rolników, wystawy sztuki niezależnej „Człowiek-Bóg-Świat”, działalność środowiska „Strychu Kulturalnego” i Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego.
Działalność wolnościowa niezależnej grupy osób, w latach PRL-u, w znaczący sposób zapisała się na kartach historii najnowszej naszego miasta i regionu. Proces budowania wolności w czasach półniewoli komunistycznej, za żelazną kurtyną, w kraju wyizolowanym  przed kontaktem i wpływem reszty świata był niezwykle trudny, zaś jego uczestnicy ryzykowali szykany i aresztowania ze strony władzy komunistycznej. Proces ten jest naszym lokalnym dziedzictwem, domagającym się szerokiej popularyzacji oraz upamiętnienia.

W mediach społecznościowych i na stronie Towarzystwa będziemy na bieżąco informować o postępujących pracach nad portalem.
Muzeum Historii Polski w Warszawie składamy serdeczne podziękowania za wspieranie i finansowanie naszej inicjatywy!