archiwum wolności

Europa Karpat – kraina różnorodności…- sesja I Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego

Za nami pierwsza sesja z cyklu Wydarzenia i ludzie XIX i XX wieku – Przemyśl, Ziemia Przemyska i Podkarpacie w Europie Karpat. W ramach sesji odbyły się dwa panele dyskusyjne z udziałem znakomitych znawców tematyki z Polski, Węgier, Słowacji i Ukrainy. Wydarzenie zostało dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach konkursu „Mecenat Kulturalny” i odbywało się obok organizowanej w tym samym czasie 33. Konferencji Europa Karpat w Krasiczynie. Sesja cieszyła się dużym zainteresowaniem, na miejsce przybyło około 150 zaproszonych gości, zaś transmisję online oglądnęło kilkuset internautów z Polski i zagranicy: Niemiec, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Szwecji.

Poniżej przypominamy tematykę piątkowych paneli oraz uczestników:

Panel I: Europa Karpat – kraina różnorodności.

Znaczenie poszczególnych państw, ziem i regionów w budowaniu tożsamości Europy Karpat. Ziemia Przemyska i Podkarpacie w Europie Karpat

Uczestnicy:

Piotr Babinetz, przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu

Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu im.  Wacława Felczaka, Polska

Jan Draus, historyk, Uniwersytet Rzeszowski

Markijan Malskyy, Uniwersytet Lwowski, b. Ambasador Ukrainy w Polsce, Ukraina

István Kovács, historyk, były konsul Generalny Węgier w Krakowie, Węgry

Nagy Dénes András, główny doradca w Dziale Współpracy Regionalnej, Rektorskie Biuro Doradcze, Narodowy Uniwersytet Służby Publicznej, Węgry

Csaba Kiss, kulturoznawca, wykładowca uniwersytecki w Zagrzebiu, Nitrze, Pradze i Warszawie, Węgry (referat profesora Csaby Kissa odczytał obecny na miejscu Pan Tibor Gerencsér Konsul Generalny Węgier w Krakowie)

Pavol Mačala, Stowarzyszenie Naukowe Personalizm, Słowacja

Waldemar Wiglusz, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu

Panel II: Karpaty ujarzmione? Cywilizacyjne wędrówki w Europie Środkowej. Karpackie drogi i szlaki. Od transkarpackiej linii kolejowej przez Via Carpatię, Via Kulturalię po Karmazynowy Szlak

Uczestnicy:

Władysław Ortyl, marszałek Województwa Podkarpackiego

Richard Hörcsik, przewodniczący Komisji ds. UE Zgromadzenia Narodowego, Węgry

Mykola Kniazhytski, Rada Narodowa, Ukraina

Anna Paluch, posłanka na Sejm RP

Grigoris Zarotiadis, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i  Nauk Politycznych – Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach, przewodniczący  Stowarzyszenia Uniwersytetów Ekonomicznych Europy Południowo-Wschodniej i  Europy Południowej i Wschodniej oraz Regionu Morza Czarnego

Ján Figeľ , Europejski Instytut Innowacji i Technologii, Słowacja

Jan Hudacky, konsul Honorowy RP w Preszowie, Słowacja

Andrzej Mazur, ekspert, Polska

Całość konferencji można obejrzeć online